Milé kolegyně, vážení kolegové

 

18.OMYLY v mamární diagnostice,
aneb chybami se člověk učí…………“,
se budou konat ve dnech
28.3.2019 – 29.3.2019

 

v Olomouci
v Clarion Congress hotelu

 

Mnozí víte, že jsem si na 17.Omylech vyhlásila pro rok 2018 studijní volno, sabbaticus. Potřebovala jsem ho zejména proto, abych utřídila myšlenky, abych si ujasnila, jak v OMYLECH dál a zda vůbec pokračovat. Sabbaticus je dobrá instituce, v dřívějších dobách hojně užívaná, zejména pro učitele. Člověk má čas přemýšlet, promýšlet, hodnotit a nechat přicházet nové nápady. Během odpočinkového roku jsem dospěla k názoru, že OMYLY jsou i nadále dobrou cestou ke vzdělávání a předávání zkušeností a že by byl omyl se jich vzdát. A na OMYLECH jsme se přeci setkávali hlavně proto, abychom nedělali omyly.

 

Do roku dospělosti vstoupí OMYLY v mírně novém šatě, který bude hlavně organizační. Jádro zůstává. Půjde především o to, abychom se v přátelské atmosféře naučili co nejvíce nového a odložili, co se již přežilo.

 

V předešlých 17 ročnících jsme opakovaně řešili dostupnost OMYLŮ a možnosti ubytování. Proto jsem pro naše další setkání vybrala Olomouc. Překrásné město se silnou historií. Je uloženo na důležité vlakové trase, což je výhodou zejména v letech, kdy jediná tepna České republiky dálnice D1 je spíše kolbištěm. Olomouc je po kolejích dobře dostupná všem, myslela jsem v tom i na naše slovenské kolegy. Hotel Clarion, ve kterém se setkáme, je z nádraží na dohled.

 

Na OMYLY vždy jezdili i naši spolupracovníci, radiologičtí asistenti. Proto je nově pro ně připravena i samostatná sekce ve čtvrtek odpoledne. Nahrazuje dřívější samostatné konference. Dříve se také konaly se na Moravě, takže potud je vše při starém. Čtvrteční odpolední program pro asistenty bude pestrý. Probereme otazníky, které přináší laborantská praxe, máme také připravenou vzdělávací část z patologie a onkologie v odpovídající úrovni a formě.

 

Nástin programu 18. OMYLŮ

 

Širší témata:
• NEWS, FAKE-NEWS A SUPER-NEWS ve screeningu i v diagnostice prsu
• Kvalita a úplnost diagnostiky před léčbou nádorového onemocnění v prsu
• Vliv výkonů plastické chirurgie na mamární screening i diagnostiku
• Pokud čas dovolí, pak i opakování jak nakládat se zrádnými mikrokalcifikacemi

 

Užší témata:
• Využívání tomosyntézy a kontrastní mamografie v praxi
• Matoucí obrazy granulomatozní mastitis v mamodiagnostice a patologickém nálezu
• Jak přežít a nevyhořet

 


Jednám o tom, abychom se z úst nejpovolanějších dozvěděli, jak je to s fotony a protony

 

..... a to vše proložíme kazuistikami neobvyklých, omylových i zdařilých případů

 

Pokud máte chuť v rámci výše popsaného nástinu prezentovat vaše zkušenosti, napište mi, prosím, neodkladně na adresu skovajsova@gmail.com

 


Na 18.OMYLECH se samozřejmě odehrají i tradiční rituály, které, věřím, máme rádi
Bude soutěž i večerní zpívání s Mexičany

 


Vážení a milí, těším se na vás všechny, nebalte s sebou sako ani příliš společenské šaty, přijeďte v neformálním vyladění a s dobrou náladou.

Pro registraci použijte, prosím, odkaz v horní liště.

 

Vaše Mirka Skovajsová